25 LAT DOŚWIADCZENIA

O firmie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PRZEMBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu ul. Olchowa 4 powstało w czerwcu 1989 roku w wyniku prywatyzacji jednego z największych przedsiębiorstw budowlanych w północnej Polsce, Bydgoskiego Budownictwa Przemysłowego PRZEMYSŁÓWKA w Bydgoszczy.

Kontynuując dobre tradycje macierzystej firmy Spółka realizowała z dużym powodzeniem przez 27 lat swojego istnienia wiele inwestycji w generalnym wykonawstwie jak i wspólnie z innymi przedsiębiorstwami.  Wybudowaliśmy „pod klucz” oraz wykonaliśmy roboty remontowo-modernizacyjne wielu wydziałów produkcyjnych w zakładach przemysłowych takich jak: Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” w Grudziądzu, Wojskowych Zakładach Uzbrojenia Nr 2 w Grudziądzu, Zakładach Celulozy i Papieru w Świeciu (obecnie MONDI PACKAGING SA), HYDRO VACUUM w Grudziądzu,  Visscher Caravelle W Grudziądzu, Ce We Color w Grudziądzu, Szpital Miejski w Grudziądzu – część techniczną stosując najnowocześniejsze technologie wykonawcze i materiały.

Szczególną wagę przywiązujemy do stosowania nowych rozwiązań technicznych, przestrzegania terminów realizacji, wysokiej jakości robót oraz rzeczowej współpracy ze zleceniodawcami.

Posiadamy dobre referencje inwestorów, dla których wykonywaliśmy roboty budowlane. Spółka zatrudnia ok 100 pracowników produkcyjnych, w różnych zawodach oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę inżyniersko-techniczną.

Serdecznie pozdrawiamy

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „PRZEMBUD” Sp. z.o.o.